Hej. Jeśli to czytasz to znaczy, że jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego forum. Kliknij tutaj aby się zarejestrować i w pełni korzystać z forum.

Jak używać multiMAN
#1
[Obrazek: TutoMM_logo_new.png]

1.Możliwości multiMANa :

- Menedżer kopi zapasowych
- Sprawdzanie dostępności aktualizacji dla gier i ich pobieranie
- Przeglądarka internetowa, przeznaczona do pobierania dem
- Uruchamianie homebrew
- Emulatory różnych konsol
- Emulator gier z pierwszego Playstation
- Odczyt lub zrzut danych z jakiegokolwiek dysku (CD/DVD/BD-movie/PS1/PS2/PS3) w formacie ISO, jak i zwykłym (system plików)
- Serwer FTP
- Menedżer plików
- Odtwarzacz multimediów, używając Showtime (zdjęcia/muzyka/wideo)
- Odtwarzacz MP3
- Montowanie folderu z DVD
- Montowanie folderu AVCHD
- Montwanie Blu-Ray z możliwością konwersji do AVCHD
- Czyszczenie logów
- Modyfikacja dev_flash
- Zrzut pamięci LV2

[Obrazek: excl.png]Aby zainstalować multiMAN będziemy potrzebowali przenośnej pamięci sformatowanej na system plików FAT32(może być to zewnętrzny HDD, pendrive). Dobrze,aby był pojemny, jeżeli po instalacji będziemy chcieli przemieścić nasze gry.

2. Wersje multiMANa :

BASE : Ta paczka zawiera najbardziej potrzebne pliki, używajcie tego typu paczki podczas aktualizacji lub pierwszej instalacji.
FULL: To samo co powyżej, z tą różnicą, że zawiera wszystkie okładki gier.
MEGA : To samo co powyżej, z tą różnicą, że zawiera wiele różnych motywów.
UPDATE : Paczka ta zostaje wydawana jedynie dla testerów, gdy zaszły małe zmiany. Paczka ta zawiera jedynie zmodyfikowane pliki, aby ją zainstalować musimy mieć już jakąś wesjęmultiMANa zainstalowaną. Zawsze używajcie paczek, które podane są powyżej, będą najstabilniejsze.

a) Instalacja mM

1. Umieszczamy mM luźno na pamięci przenosnej.

2. Przechodzimy do zakładki gra, po czym wybieramy * Install Package Files , aby zainstalować mM naciskamy [Obrazek: PS3_Cross_16px.png]. Po czym naciskamy [Obrazek: PS3_Circle_16px.png], aby powrócić do głównego interfejsu.

3. Naciskając [Obrazek: PS3_Cross_16px.png] uruchamiamy mM.

b) Aktualizacja mM

1. Upewniamy się, że mamy dostępne połączenie sieciowe (nie robimy tego po przez serwer proxy, bo mM nie wykryje tego typu połączenia sieciowego).

2. Naciskamy [Obrazek: PS3_Triangle_16px.png], aby przejść do głównych ustawień mM.

3. Wybieramy "Aktualizacja", i pozwalamy aby mM pobrał paczkę z aktualizacją, która zostanie zapisana w /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/TEMP/. Gdy zostaniemy poproszeni o wyjście z mM, akceptujemy, następnie przechodzimy do * Install Package Files i instalujemy aktualizację.

[Obrazek: excl.png] Jeżeli nie wyjdziemy z mM, ścieżka w której znajduje się aktualizacja nie zostanie zamontowana w pamięci konsoli, przez co nie będziemy w stanie zainstalować aktualizacji po przez *Install Package Files.

Używając menedżera plików, przechodzimy do /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/TEMP/ i przenosimy plik z aktualizacją na pamięć przenośną, po czym instalujemy po przez * Install Package Files.

3.Pierwsze uruchomienie i zaznajomienie z interfejsem

Po pierwszym uruchomieniu, bądź aktualizacji, multiMAN wskaże 3 ostrzeżenia, dotyczące Licencji, akceptujemy je wszystkie.

Informacja : Podczas uruchamiania, multiMAN ustawia ikony gier, tło,inne foldery w folderze cache, aby przyśpieszyć proces nawigacji po menu. Jeżeli chcemy możemy ręcznie usunąć pliki z folderu cache.

mM posiada 9 różnych wersji interfejsu. Przełączamy się pomiędzy nimi używając przycisków [Obrazek: PS3_L1_16px.png] lub [Obrazek: PS3_R1_16px.png]

1. Lista gier (zwykła).
[Obrazek: gallery_746_1114_38608.png]

2. Tryb wyświetlania 4x2.
[Obrazek: gallery_746_1114_43250.png]

3. Lista gier (Tapeta).
[Obrazek: gallery_746_1114_37138.png]
4. Lista gier (Tło użyte wg. Preferencji użytkownika).
[Obrazek: gallery_746_1114_82546.png]
5. Przechodzenie pomiędzy okładkami.
[Obrazek: gallery_746_1114_27886.png]
6. Pudełka.
[Obrazek: gallery_746_1114_16055.png]
7. Tryb wyświetlania 8x4
[Obrazek: gallery_746_1114_14872.png]
8. XMBB, klon XMB.
[Obrazek: gallery_746_1114_35504.png]

Aby używać menedżera plików, naciskamy Start+Select. Domyślny interfejs (ten przy uruchomieniu) może zostać zmieniony w ustawieniach przez użytkownika.

[Obrazek: filemanmultiman600x353.jpg]

[Obrazek: excl.png] Jeżeli to twoje pierwsze obcowanie z menedżerem kopi zapasowych, nie będziesz mieć żadnej wyświetlonej gry na liście, aby to zmienić, możesz przykładowo włożyć grę na nośniku Blu-Ray i wtedy pojawi się ona na liście.

Nawigacja w menedżerze może zostać wykonana po przez :

- kontroler Dualshock 3
- klawiaturę i mysz
- Playstation MOVE
- Pilot do konsoli

Aby sprawdzić konfigurację przycisków dla poszczególnego kontrolera, przechodzimy do pliku navigation.txt.

Konfiguracja przycisków na podstawie kontrolera Dualshock 3 :

[Obrazek: PS3_Cross_16px.png] – akceptacja/otwieranie/uruchamianie gry, po czym powrót do XMB.

[Obrazek: PS3_Circle_16px.png] – anulowanie/wyjście do XMB.

[Obrazek: PS3_Square_16px.png] – otwiera pod menu dla wybranej przez Nas gry.

[Obrazek: PS3_Triangle_16px.png] – otwiera główne ustawienia/otwiera podmenu w interfejsie XMBB.

[Obrazek: PS3_R1_16px.png] – zmiana interfejsu

Są jeszcze 2 kombinacje przycisków, których możemy użyć w mM :

1. Select + Start (przytrzymanie) – otwiera menedżer plików.
2. Start+Select – restart multiMANa.

Są także inne kombinacje przycisków, mianowicie :
1. Start + [Obrazek: PS3_R2_16px.png] – odpowiada za zrzut ekranu, zapisuje się on na pamięci USB lub jeżeli jej nie mamy to na wewnętrznym dysku twardym.
2. Select + [Obrazek: PS3_R1_16px.png] – jednocześnie pokazuje gry I pliki multimedialne.
3. Select + [Obrazek: PS3_L1_16px.png] – odświeżanie zawartości wszystkich nośników danych. Dostępne tkżę w zakładce „Gra” w interfejsie XMBB.

Inne konfiguracje są wyjątkowe dla danego interfejsu :

W trybach wyświetlania : 2x4 i 4x8, przy pomocy [Obrazek: PS3_L2_16px.png] i [Obrazek: PS3_R2_16px.png], przełączamy się pomiędzy kolejnymi stronami.

4.Ustawienia multiMANa.

Główne ustawienia mM

Są dwie możliwości, w jakie możemy ustawić nasz menedżer kopii zapasowych. Zdjęcia pozwolą Wam się z tym zaznajomić, pozwalają one na aktualizację mM, zaś drugi dotyczy ustawień interfejsu.

[Obrazek: gallery_746_1114_6948.png]

[Obrazek: gallery_746_1114_4571.png]

Dostępne ustawienia, to :

Aktualizacja : Jeżeli mamy połączenie internetowe, możemy sprawdzić, czy są nowe wersje mM I pobrać je.

Odświeżanie listy : Skanowanie dysku zewnętrznego, jak i wewnętrznego w poszukiwaniu nowej zawartości.

Menedżer plików : Przełączanie się na tryb menedżera plików. Możemy zrobić to przytrzymując Select + Start.

Włącz Showtime : Włączanie wbudowanego Showtime`a, aby z niego wyjść używamy ikonki wyjście, która znajduje się w prawym,górnym rogu.

Sterownik PFS/NTFS : Przełączanie pomiędzy FAT32, a NTFS, przeznaczone dla dysku zewnętrznego.

Screenshot : Dzięki tej opcji, możemy zrobić zrzut ekranu, jednakże możemy także zrobić go po przez kombinację przycisków Start + [Obrazek: PS3_R2_16px.png]. Zrzuty ekranowe zapisują się na zewnętrznym lub wewnętrznym nośniku danych, obrazki zapisywane są w formacie RAW.

Wygaszacz ekranu : Uruchomienie wygaszacza ekranu. Przyciśnij dowolny przycisk, aby z niego wyjść.

Restart : Wyłączenie i ponowne uruchomienie mM.

Wyjście : Wyłączenie mM.

Pomoc : Włącz homebrew przygotowane przez CondorStrike`a, które pokazuje wszystkie podłączone kontrolery i ich konfigurację, używaną przez mM.

Używaj przycisków kierunkowych lub gałek analogowych, aby poruszać się po interfejsie, [Obrazek: PS3_Cross_16px.png] wybierasz opcję i zatwierdzasz ją, natomiast [Obrazek: PS3_Circle_16px.png] ją anulujesz lub wychodzisz z danej strony ustawień.

Ustawienia użytkownika

[Obrazek: gallery_746_1114_7028.png]

Ustawienia użytkownika mogą zostać zmienione bezpośrednio z interfejsu XMBB, pod zakładką Ustawienia. Ustawienia te przechowywane są w pliku (options.bin) i są automatycznie ładowane przy uruchamianiu.

Interfejs XMBB, posiada te same ustawienia, co oryginalne XMB w Playstation 3.

Zmiana języka interfejsu.

multiMAN sam w sobie zawiera 22 różne języki.

Dodawanie/zmienianie języka interfejsu :

1. Pobieramy plik językowy.
2. Umieszczamy plik LANG_PL.txt na przenośnym nośniku danych i podpinamy do konsoli.
3. Przechodzimy do menedżera Plików (Select + Start)
4. Kopiujemy plik językowy do /dev_hdd0/game/BLES80608/USBDIR/lang/.

Swój plik językowy powinniśmy znaleźć w tym miejscu : /dev_hdd0/game/BLES80608/USBDIR/lang/LANG_FR.TXT

[Obrazek: excl.png] Możemy użyc do tej czynności serwera FTP, aby przenieść plik do konsoli.

Zmiana języka interfejsu :

1. Poprzez interfejs XMBB, przechodzimy do zakładki Ustawienia.
2. Tam gdzie znajduje się opcja zmiany języka interfejsu, wybieramy język, który Nam odpowiada.

5. Wrzucanie gier.

Menedżer kopi zapasowych pozwala na magazynowanie I uruchamianie gier z wewnętrznego dysku twardego konsoli, jak I sformatowanego na system plików FAT32 zewnętrznego dysku twardego.

Folder w jakim umieszczamy gry zmienił się od czasów pierwszego Jailbreak.

mM może odczytywać gry z różnych źródeł, jednakże zalecane jest trzymać je w jednym folderze.

Domyślne ścieżki :

Dysk wewnętrzny : /dev_hdd0/GAMES

Dysk zewnętrzny : device_root:/GAMES


Jeżeli zrzucaliśmy grę, gra zostanie umieszczona w jednym z dwóch folderów. Jednakże, jeżeli zrzucamy gry, które pobieramy, powinniśmy magazynować je w odpowiednich miejscach, czyli :

dev_hdd0/GAMES/Dowolna nazwa folderu/PS3_GAME/USRDIR/EBOOT.BIN

lub

USB drive:/GAMES/Dowolna nazwa folderu/PS3_GAME/USRDIR/EBOOT.BIN


Nazwa folderu może zawierać ID gry lub jej nazwę, równie dobrze możemy zrobić 2 w 1; np. w ten sposób : Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots - BLES-00246
[Obrazek: excl.png]Jeżeli gra nie pojawiła się na liście, sprawdźcie, czy nie macie dodatkowego folderu, przed folderem PS3_GAME.

/GAMES/Dowolna nazwa folderu/Jeden folder za dużo ?, usuń go/PS3_GAME/USRDIR/EBOOT.BIN

[Obrazek: excl.png] Jeżeli używałeś innego menedżera kopi zapasowych przed używaniem mM, twoje gry będą znajdować się w :

Original backup Manager: /dev_hdd0/game/LAUN12345/GAMEZ
Backup Manager 1.x: /dev_hdd0/game/LAUN12345/GAMEZ
Open Manager & OM2.x: /dev_hdd0/game/OMAN46756/GAMEZ
Open Manager & OM2.x: /dev_hdd0/game/OMAN01234/GAMEZ
Gaia Manager_gamez: /dev_hdd0/GAMEZ
Gaia Manager_games: /dev_hdd0/GAMES
Gaia Manager_bdrips: /dev_hdd0/BDRIPS

Wspólne dla każdego menedżera : usb:/GAMEZ/


Zmiana ścieżek dostępu do HDD.

1. Zmień nazwę pliku option_default.ini na options.ini
2. Otwórz plik w jakimkolwiek edytorze textu, chociażby Notatniku.
3. Edytuj ścieżki według uznania.

[Obrazek: tutoMM_settings04.png]

“Game Backup Folders” to folder użyty podczas zrzutu gry z Blu-Ray`a
“Main search Folders” powinien zgadzać się z folderem, w którym trzymamy nasze kopie zapasowe, ponieważ jest to pierwszy, który zostanie załadowany.
„Secondary search folders” dodatkowe miejsca, gdzie mM będzie szukał gier.
4. Zapisz i skopiuj plik option.ini na pamięć przenośną
5. Uruchom mM, wtedy pplik zostanie skopiowany do wewnętrznego HDD, folder USRDIR w mM. Jeżeli chcecie go przenieść ręcznie, to znajduje się tutaj -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/options.ini

[Obrazek: excl.png] Nie przenoście gier do /dev_hdd0/game/, ponieważ jest on wykorzystywany przez konsolę do utrzymywania danych gier, jak i aktualizacji gier.

6.Gry na zewnętrznym HDD, jak i wewnętrznym.

Tylko wewnętrzny :

Niektóre gry zawierają pliki, które dużo zajmują i nie mogą być przechowywane na zewnętrznym nośniku danych z powodu wsparcia tylko dla FAT32, a limit wielkości danych dla tego systemu plików to 4GB.

Aby móc umieścić grę, która ma pliki większe, jak 4GB są 3 opcje :

1. Podzielić pliki na mniejsze.
2. Użyć serwera FTP wbudowanego w mM.
3. Użycie zewnętrznego HDD w systemie plików NTFS, aby skopiować grę na wewnętrzny dysk twardy.

Tylko zewnętrzny:

Na dysku zewnętrznym działają dwa rodzaje gier, są to :

Zwykłe gry, np. 3D Dot Game Heroes
Jeżeli gra czasem działa na wewnętrznym HDD, mogą pojawiać się freezy. Wtedy najlepiej grać w nią z dysku zewnętrznego.

Gry, w których występuje Black Screen : Tego typu gry wymagają dysku zewnętrznego, ponieważ uruchamiając je z dysku wewnętrznego, wystąpi czarny ekran i nic nie można zrobić.

7. Zrzut gry
Zrzut gry pozwala na utworzenie kopii swojej oryginalnej gry, możemy dokonać zrzutu gry na wewnętrzny, jak i zewnętrzny dysk twardy.

Proces zrzutu gry kopiuje wszystkie pliki znajdujące się na dysku z grą, nie tworzy pliku .ISO. Prędkość zrzutu dla 4GB danych oscyluje wokól 10 minut.

[Obrazek: excl.png] multiMAN może tworzyć kopię gier z Playstation 3. Nie może zrobić kopii filmu Blu-Ray, DVD, czy gier z Playstation 2.

1. Płytę z grą umieszczamy w napędzie konsoli.
2. Wybierz grę, po czym przejdź do podmenu wciskając [Obrazek: PS3_Square_16px.png] lub [img[http://pix.gbatemp.net/746/PS3_Triangle_16px.png[/img]. Jeżeli korzystamy z interfejsu XMBB.

[Obrazek: gallery_746_1114_8206.png]

3. Wybieramy opcję “Backup/Copy” I naciskamy [Obrazek: PS3_Cross_16px.png], aby rozpocząć proces.

[Obrazek: gallery_746_1114_1237.png]

[Obrazek: gallery_746_1114_1927.png]

Kiedy zostaniemy poproszeni o zatwierdzenie procesu, dajemy TAK. Jeżeli się nie zgodzimy i mamy zewnętrzny dysk z systemem plików FAT32, to wtedy zostaniemy zapytani czy zrzut ma zostać umieszczony na wewnętrznym dysku twardym.

4. Odczekaj około 10 minut (dla plików od 4GB~5GB), po ukończeniu procesu zrzutu gry naciśnij [Obrazek: PS3_Cross_16px.png], aby wrócić do poprzedniego menu mM.

[Obrazek: excl.png]
Jeżeli gra zawiera pliki, które mają powyżej 4GB, zostaną one umieszczone, jako podzielone pliki na zewnętrznym dysku twardym, będą zaznaczone białym i czarnym kolorem w mM. Musisz przenieść kopię gry na wewnętrzny dysk twardy, aby móc w nią zagrać.

Każda gra przeznaczona dla Playstation 3 zawiera plik aktualizacyjny (256MB), który zostaje skopiowany podczas procesu robienia zrzutu gry. Możemy usunąć plik ręcznie, korzystając z menedzera plików,dzięki czemu zaoszczędzimy trochę miejsca na dysku twardym.

dev_hdd0/GAMES/Game folder name/UPDATE/PS3_UPDAT.PUP
usb:/GAMES/Game folder name/UPDATE/PS3_UPDAT.PUP


8. Przenoszenie/Kopiowanie/Usuwanie gier.

Możemy kopiować gry z zewnętrznego dysku na wewnętrzny, jak i odwrotnie. Gry przenieść nie można, więc musimy ją skopiować, po czym możemy ją usunąć (zakładając, zę mamy kopię).

1. Wybieramy grę, na której chcemy użyć tego procesu, po czym naciskamy [Obrazek: PS3_Square_16px.png] lub [Obrazek: PS3_Triangle_16px.png], jeżeli używamy interfejsy XMBB.
2. Wybieramy „Backup/Copy”, aby przekopiować grę na inne urządzenie (USB000,USB001,HDD, itp.) lub Delete, aby wybraną grę usunąć.

[Obrazek: gallery_746_1114_2351.png]

Po zakończonym procesie, naciskamy [Obrazek: PS3_Cross_16px.png], aby powrócić do interfejsu, gdzie mamy gry.

9. Uruchomienie kopii zapasowej.

Są dwie główne metody uruchamiania gier :

1. Bezpośrednie uruchomienie gry po przez Menedżer kopii zapasowych.
2. Uruchomienie gry w pamięci konsoli, po czym powrót do XMB i uruchomienie jej, jako „oryginalnej”.

Jedną z nich Direct Boot, lecz ma słabe zastosowanie.

Po pierwsze na prawdę mało gier, tak działa (mniej, niż 10%), więc będziecie musieli sami spróbować tej metody, aby przekonać się czy dana gra rzeczywiście działa.

Po drugie GameID jest sprawdzane, pod względem dostępnych aktualizacji dla gry (BLES80608 – GameID mM), jak i dla zapisywania stanów gier. Jeżeli gra jest zaktualizowana, nie użyje tej opcji.

Nie zaleca się używania tej metody, używają jej Ci, którym nie chce wracać się do XMB (co trwa chwilę), więc ta opcja jest dostępna, jeżeli chcemy jej użyć.

Drugą metodą jest „montowanie” gry> Polega na tym, że folder z kopią gry zapisuje się w pamięci konsoli, zamiast gry z płyty Blu-Ray. Po tej czynności menedżer kopii zapasowych sam powróci do XMB, wtedy nie możemy uruchomić gry z Blu-Ray`a, bo zamiast tego zostanie załadowana gra, która jest kopią. Jeżeli macie zainstalowany payload (Dongle,BDEMU,LV2 Patcher, CFW), wtedy do ★ /app_home/PS3_GAME/" zostanie poprawione na ścieżkę w której znajduje się zamontowana gra, co pozwoli Nam na uruchomienie gry bez potrzeby posiadania dysku Blu-Ray w napędzie konsoli.

Wiele gier działa bez płyty w napędzie, choć sąi takie, które wymagają jej w napędzi, aby sprawdzić czy jest. Najlepiej mieć płytęz grą cały czas w napędzie.

Montowanie gry w pamięci.

1. Wybieramy grę, w którą chcemy zagrać.

[Obrazek: gallery_746_1114_13443.png]

2. Wybierz grę I naciśnij [Obrazek: PS3_Cross_16px.png], aby zamonotwać ją w pamięci.
3. W zakładce Gry w XMB, wybieramy ikonkę płyty Blu-Ray, aby ją uruchomić.
Mając payload, uruchamiamy grę po przez "★ /app_home/PS3_GAME/".

Direct Boot

Aby użyc tej metody musimy uzyskać dostęp do podmenu gry.

1. Wybieramy daną grę i naciskamy [Obrazek: PS3_Square_16px.png] lub [Obrazek: PS3_Triangle_16px.png], aby dostać się do pod menu, używając interfejsu XMBB.

[Obrazek: gallery_746_1114_7835.png]

2. Wybieramy Direct Boot I naciskamy [Obrazek: PS3_Cross_16px.png], aby ją uruchomić.
3. Naciskamy Start, aby włączyć grę lub [Obrazek: PS3_Circle_16px.png]. Aby zapisać wybór i wrócić do interfejsu, w którym wybieramy grę. Ustawienia te zapamiętywane są dla danej gry, więc nie musimy ustawiać tego ponownie.
4. Będąc w interfejsie wybierania gry, naciskamy [Obrazek: PS3_Cross_16px.png], aby uruchomić grę.

Jeżeli gra nie jest kompatybilna z tą metodą, konsola uruchomi się ponownie i zawiesi na czarnym ekranie. Jeżeli tak się stanie, zdejmujemy z wybranej przez Mas gry, opcję „Direct Boot”.

Inne ustawienia gier.

Podmenu, dotyczące gier zawiera wiele różnych opcji do wyboru.

[Obrazek: gallery_746_1114_7835.png]

Na samej górze możemy ujrzeć nazwę, aktualną wersję gry, jak i dostępne aktualizacje, do tego dochodzi informacja o wymaganym oprogramowaniu systemowym (wersji).

Po prawej stronie możemy zobaczyć, gdzie dana gra się znajduje : Dysk wewnęrzny, Dysk zewnętrzny lub Blu-Ray.

Grupa memo : zapamiętuje daną grę, która działa z dysku wewnętrznego, ewentualnie czy wymaga płyty w napędzie do działania.

Direct Boot : Uruchomienie gry bez powrotu do XMB. Nie wiele gier tak działa, lepiej tego nie używać.
BD Mirror : Opcja ta pozwala na przekierowanie napędu Blu-Ray na urządzenie USB. Niektóre gry wymagają tej opcji, działa ona tylko i wyłącznie z zewnętrznego dysku twardego, który ma system plików FAT32.
USB Patch : Dzieła z niewielką liczbą gier, naprawia problem z niedziałającym kontrolerem Dualshock 3.
Ulubione : Gry, które wybraliśmy do tej sekcji zostaną pokazane oddzielnie w interfejsie XMBB.
Kopia zapasowa : Zrzut gry z nośnika Blu-Ray lub kopiowanie z zewnętrznego na wewnętrzny i na odwrót.
Usuń : Usuwa wybraną grę, z miejsca w którym się znajduje (wewnętrzny lub zewnętrzny dysk twardy).
Zmień nazwę : Zmienia nazwę gry, na taką, jaką wybraliśmy i ją wyświetla.
Aktualizacja: Poszukuje oficjalnych uaktualnień dla wybranej przez Nas gry (potrzebny dostęp do internetu).
Test : Uruchamia test integralności o możliwości odczytu plików wybranej przez Nas gry, po czym dostajemy stosowny log.
Permissions : Naprawia pozwolenia plików wykonawczych,. Jeżeli gra została przeniesiona na wewnętrzny HDD lub po przez serwer FTP z zewnętrznego HDD.
[center]Funkcja TEST[/center]
[center][Obrazek: gallery_746_1114_22337.png][/center]
[center][Obrazek: gallery_746_1114_3149.png][/center]

10.Last Game.

Jeżeli zainstalowaliście Last Game na swojej konsoli, możecie uruchomić ostatnio uruchomioną grę bez potrzeby uruchamiania mM. Jest to skrót mM do funkcji „montowania” gry w pamięci konsoli.

[Obrazek: excl.png] Funkcja nie działa z BD-Mirror.

1. Po restarcie konsoli, uruchom Last Game z zakładki Gra w XMB,
2. Poczekaj, aż powrócisz do XMB.
3. Uruchom zamontowaną grę z ikony płyty.

11. BD-ROM Reset

Jeżeli zainstalowaliście BD-ROM Reset na swojej konsoli, możecie dzięki temu wymontować aktualną grę z pamięci konsoli.

Dopóki gra jest zamontowana, nie możecie użyć gry, która macie na płycie Blu-Ray, z tego względu że napęd jest mapowany gdzie indziej.

1. Uruchom BD-ROM Reset

Przy włączeniu aplikacja zrobi następujące rzeczy :

 Usunie ścieżkę przejścia, aby wymontować grę i wtedy możemy użyć płyty z napędu Blu-Ray
 Czyszczeni BD-Mirror :
- wymontuj emulowane urządzenie USB (wyczyść BD-Mirror)
- zamontuj urządzenie z powrotem, jako /dev_usb000x/.
- zamontuj napęd z powrotem, jako /dev_bdvd/.
- przenieś folder PS3_GAME z USB do macierzystego folderu

12.Aktualizacja gier.

Wyróżniamy 3 różne metody aktualizacji gier dla Playstation 3 :

1. Pozwól konsoli samej znaleźć aktualizację do danej gry, potem pobierz ją, włączy się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu gry z XMB.
2. Użyj mM, aby sprawdzić dostępność aktualizacji i wybierz te, które są Ci potrzebne.
3. Pobierz pliki aktualizacyjne z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze lub przygotowanej do tego typu operacji aplikacji.

Pierwsza metoda jest oficjalną metodą Aktualizacji gry, więc pominę jej omówienie. Po prostu musimy mieć dostęp do połączenia sieciowego.

Aktualizacja po przez mM

multiMAN może sprawdzić dostępność aktualizacji, łącząc się z oficjalnym serwerem Sony.

1. Zweryfikuj, czy konsola ma aktywne połączenie sieciowe (XMB->Ustawienia->Ustawienia Sieciowe).
2. Wybierz grę, do której chcesz pobrać aktualizację, po przez wejście w pod menu, używając [Obrazek: PS3_Square_16px.png] lub [Obrazek: PS3_Triangle_16px.png], jeżeli używasz interfejsu XMMB.

[Obrazek: gallery_746_1114_11426.png]

3. Wybierz opcję “Aktualziacja” I naciśnij [Obrazek: PS3_Cross_16px.png],jeżeli połączenie sieciowe zostanie wykryte, zostaniesz poinformowany, zę jest 1 lub więcej aktualizacji do pobrania, po czym zostaniesz zapytany czy chcesz pobrać tylko najnowszą.

[Obrazek: gallery_746_1114_1376.png]

4. Wybieramy “TAK”, aby rozpocząć pobieranie aktualizacji, po pobraniu znajdziemy ją w dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/PKG/.

5. Po ukończeniu pobierania, ukaże Nam się zrzut ekranowy miejsca, w którym znajduje się pobrana przez Nas aktualizacja i pojawi się monit o powrocie do XMB, więc potwierdzamy go, naciskając [Obrazek: PS3_Cross_16px.png]


[Obrazek: gallery_746_1114_578.png]

[Obrazek: gallery_746_1114_5596.png]

[Obrazek: excl.png] Jeżeli nie wyłączymy mM, kiedy zostaniemy o tym poinformowani, to ścieżka, która zawiera aktualizację nie zostanie utworzona w pamięci konsoli, jako ścieżka instalacji aktualizacji i nie zostanie umieszczona na liście w ★ Install Package Files. Wtedy musimy użyć menedżera plików, aby pobrane pliki z aktualizacjami przenieść na przenośną pamięć USB. Wtedy będziemy w stanie użyć ich do instalacji.

6. Będąc w XMB, przechodzimy do ★ Install package files i wybieramy aktualizację dla gry, którą wcześniej pobraliśmy, po czym naciskamy [Obrazek: PS3_Cross_16px.png], aby jązainstalować.

[Obrazek: excl.png] Niektóre gry wymagają wszystkich aktualizacji do zainstalowania, w odopowiedniej kolejności ich wydania, a inne jedynie tej ostatniej (czyt. Najnowszej). Aby przekonać się, czy gra ma już aktualizację lub nie uruchamiamy ją z włączonym połączeniem sieciowym, jeżeli nie ma zainstalowanej żadnej aktualizacji do danej gry, wtedy potwierdzamy i się pobiera. Pokaże parę wersji aktualizacji, jednakże wybieramy tą najnowszą . Jeżeli pokazuje, że jest tylko jedna, to znaczy, że pobieramy najnowszą aktualizację. Naciskając [Obrazek: PS3_Circle_16px.png] anulujemy oficjalny proces aktualizacji.

Ręczna aktualizacja gier.
Aby zaktualizować grę, będziemy musieli zweryfikować, czy dana gra potrzebuje aktualizacji, jeżeli tak, to pobieramy ją i instalujemy po przez ★ Install package files. Jest parę stron, z których możemy pobrać aktualizacje do gier.
1. Strony internetowe :

 http://www.ps3pkg.de.vu – wpisujemy GAMEID i wtedy możemy sprawdzić dostępność aktualizacji.
 http://psxstore.com – interfejs podobny do tego z PSN, strona jest dostępna również bezpośrednio z przeglądarki internetowej mM, po pobraniu dane zapisująsię w /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/DOWNLOADS, po czym możemy je skopiować na naszą pamięć przenośną.
 http://www.ps3news.com/subdomain.php?pagename=psn – poszukiwanie aktualizacji po przez wpisanie nazwy gry.
 http://bombsomedodongos.com/pz3/ - poszukiwanie wszystkich dostępnych aktualizacji z każdego serwera z nimi po przez GameID

2. Aplikacje :

 [Obrazek: download.gif] Another New Update Software.
 [Obrazek: download.gif] Awesome Update Finder.
 [Obrazek: download.gif] PS3 Game List.
 [Obrazek: download.gif] PS3 Game Updater.


1. Umieszczamy pobraną przez Nas aktualizację na przenośnej pamięci USB.
2. Podpinamy naszą pamięć przenośną do konsoli, po czym przechodzimy do "★ Install package files, wtedy to wybieramy, pobraną aktualizację i instalujemy ją, naciskając [Obrazek: PS3_Cross_16px.png].

[Obrazek: gallery_746_1114_29022.png]

[Obrazek: gallery_746_1114_3515.png]

[Obrazek: gallery_746_1114_15796.png]

11. Gry mające pliki powyżej 4GB.

Niektóre gry zawierają pliki, która mają wielkość powyżej 4GB, takich plików nie możemy przechowywać na dysku zewnętrznym w systemie plików FAT32. Aby mieć możliwość przekopiowania ich musimy użyć homebrew (Comgenie file Manager, Gaia Manager, multiMAN,itp.). Automatycznie dzielą dużę pliki, do paru o pojemności max 4GB, podczas kopiowania gry na zewnętrzny HDD. Pliki te zostają połączone, podczas kopiowania na wewnętrzny HDD.

Aby uruchomić te gry, możemy wykonać następujące czynności :
 Zrekonstruować pliki gry wrzucając ją na wewnętrzny dysk twardy.
 Zrekonstruować podzielone pliki automatycznie na dysku wewnętrznym, podczas uruchamiania gry z zewnętrznego dysku.
 Jeżeli te duże pliki to format PSARC (Playstation Archive), to wtedy możemy rozpakować archiwum w kilka mniejszych pojemnościowo plików.

[Obrazek: excl.png] Jeżeli nie chcemy dzielić plików, do przerzucenia gry możemy wykorzystać serwer FTP lub dysk twardy w systemie plików NTFS(jednak gry z takiego HDD już nie uruchomimy).

[center]Dzielenie plików.[/center]

Gry z większymi plikami są kopiowane i rekonstruowane przez mM, jednakże możemy użyć aplikacji komputerowych, aby podzielić pliki lub je połączyć. Jest do tego przeznaczonych parę aplikacji :

 [Obrazek: download.gif] Open Split (JAVA).
 [Obrazek: download.gif] split4G – utworzony przez twórcę mM. Pozwala na rozszerzenie .666, .xxx, po podzieleniu plików.
 [Obrazek: download.gif] PS3Splitter.

Podzielone pliki, będą miały nazwę z rozszerzeniem .666xxx, gdzie xxx to numer części.
[Obrazek: excl.png] Gry z podzielonymi plikami będą miały nazwę z _ , dla przykładu _BLESxxxx - Gran Turismo 5, taka gra w mM zostanie pokazana w kolorze czarno –białym. Możemy zmienić to ustawienie usuwając _ z nazwy, bądź ustawiając to bezpośrednio z mM ( w kolorze, chodzio wyświetlanie okładki gry).

Jak należy to zrobić ?, a no wydaje się to dosyć proste :

1. Przejdź do ustawień mM w interfejsie XMBB.
2. Ustaw "Poster and Cover Alteration” na “Nigdy”.

[Obrazek: excl.png] Jeżeli zniwelujemy _ przed tytułem gry, apmiętaj o usatwieniu w mM weryfikacji zawartości folderu z grą.

1, Przejdź do Ustawień w interfejsie XMBB.
2. Ustaw „Weryfikację gier na USB” na „zawsze” lub ‘automatycznie”.

OpenSplit (JAVA)][/center]

1. Umieść wybraną grę na partycji NTFS (nie możesz mieć wielkich plików na FAT32).
2. Pobierz i rozpakuj Open Split.

[Obrazek: gallery_746_1114_13474.png]

3. Klikamy dwukrotnie na ikonkę program, aby go uruchomić.

[Obrazek: gallery_746_1114_2244.png]

4. Kliknij na 3 –ci przycisk, jeżeli chcesz zachować Duże pliki lub te podzielone, zamiast usuwać je po zakończonym procesie (zazwyczaj ich nie zachowujemy).
5. Klikamy na "Split BIG files to .666xx" I wybieramy folder z grą, którą chcemy podzielić, dla przykładu "X:\games\BCES-00569 - GT5".
6. Poczekaj do zakończenia procesu, po tym aplikacja zmieni nazwę folderu, w którym znajduje się gra , w ten sposób "X:\games\_BCES-00569 - GT5”, jeżeli gra zawiera podzielone pliki.

[color=green]Plusy :
Program automatycznie wyszukuje pliki do podzielenia w folderach, jak I pod folderach. Dzieli je i rekonstruuje.

Minusy : Okienko programu jest dosyć duże i jego rozmiarów nie możemy zmniejszyć, ale to chyba nie jest duży problem.

[center]Split4G[/center]

Split4G to aplikacja utworzona przez twórcę mM. Pozwala na dzielenie plików w dwóch różnych formatach :

- .666xxx

- .xx

Jedynie format .666xxx jest kompatybilny z mM.

1, Umieść grę na partycji NTFS (nie możesz mieć tego typu gry na partycji FAT32).

2. Pobierz i rozpakuj gdziekolwiek Split4G.

[Obrazek: gallery_746_1114_3699.png]

4. Klikamy na drugie pole i wybieramy folder docelowy, np. X:/games/.

5. Wybierz format .666xxx i kliknij START.

 Jeżeli folder docelowy wybraliśmy ten sam gdzie jest gra, program jedynie doda do niego podzielone pliki. Niepodzielone pliki będziemy musieli usunąć ręcznie.

 Jeżeli wybraliśmy inny folder docelowy, wszystkie pliki zostaną skopiowane do niego, więc jeżeli wybraliśmy nasz dysk zewnętrzny w systemie plików FAT32 to na niego zostaną przeniesione podzielone pliki.

Plusy : Split4G może tworzyć/kopiować podzielone pliki bezpośrednio na nasz dysk zewnętrzny w systemie plików FAT32. Pozwala na wybranie dwóch różnych formatów podzielonych plików.

Minusy : Split4G nie może rekonstruować “Dużych” plików. Czasem nie zapisuje gry z _ po podzieleniu plików.

[center]PS3Splitter[/center]
Osobiście nie używałem tego program, jednakże jeżeli go poznam lub ktoś będzie chciał, abym opisał jego działanie zrobię to.

Ręczne łączenie plików

Aby ręcznie połączyć podzielone pliki jedyne co musimy zrobić to przenieść grę z zewnętrznego dysky twardego na wewnętrzny. Wszystkie podizelone pliki zostaną połączone.

1. Wybieramy grę z naszego dysku zewnętrznego i naciskamy [Obrazek: PS3_Square_16px.png] lub [Obrazek: PS3_Triangle_16px.png], aby wybrać pod menu dla wybranej gry, używając interfejsu XMBB.

[Obrazek: gallery_746_1114_8206.png]

2. Wybieramy „Backup/Copy” i naciskamy [Obrazek: PS3_Cross_16px.png]. Aby rozpocząć proces przenoszenia.

[[Obrazek: gallery_746_1114_1237.png]

[Obrazek: gallery_746_1114_1927.png]


Jeżeli zostaniemy poinformowani czy chcemy przenieść grę na dysk wewnętrzny, potwierdzamy tą informację.

Przechowywanie podzielonych plików

[Obrazek: excl.png] Aby automatycznie przechowywać podzielone pliki, będziemy potrzebowali mM w wersjiconajmniej 2.00.01 i BDEmu v2, ewentualnie Dongle US z payloadem Hermes v4. Przechowywanie plików działa jedynie z syscall8, więc jeżeli używamy CFW, który ma wbudowany ten syscall (chociażby Waninkoko 3.55), multiMAN nie będzie uruchamiał BDEmu v2, ponieważ będziemy mieli już payload w pamięci konsoli. Jeżeli używamy tego typu CFW, musimy go przeinstalować, np. na KMEAW lub inny CFW, który nie ma włączonego payloada.

1. Przechodzimy do Ustawień w interfejsie XMBB.
2. Ustawiamy „BD Emulator” na Hermes (Syscall8).

Jeżeli nie używamy BDEmu v2, będziemy mieli opcję „Nieodstępny”. Jeżeli nie używamy USB Dongle, będziemy musieli zainstalować BDEmu v2.
3. Ustawiamy „Weryfikacja gier z USB”, opcja ta powinna być ustawiona na „zawsze” lub „automatycznie”.
4. [Obrazek: excl.png] WAŻNE ! Restartujemy Playstation 3[Obrazek: excl.png]

Aktualnie nasza konsola uruchomiona jest z payloadem 36 (jeżeli ustawiliśmy BD Emulator na PSGroove). Jeżeli uruchomimy mM, bez ponownego uruchamiania konsoli, wybierze on syscall, który poprzednio był włączony.

Wyłączając konsolę wyczyścimy pamięć.

5. Uruchom ponownie mM (teraz włączy się z Hermes- payload8)
6. Wybieramy grę z podzielonymi plikami, mM z Nas połączy przechowane podzielone pliki na dysku wewnętrznym przed pierwszym uruchomieniem gry i powrócimy do XMB.

Pliki będą przechowywane w /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/game_cache/[TITLE_ID]/

Informacja : Możemy przechowywać 10 podzielonych plików dla jednej z naszych gier.

7. Uruchamiamy grę po przez ikonkę płyty z XMB lub po przez ★ /app_home/PS3_GAME/

Pod uwagę należy wziąć to, że gry ze zrekonstruowanymi plikami raz mogą działać, a raz nie , mają mniejszą kompatybilność, niż gry, które przechowujemy na wewnętrznym dysku twardym. Niektóre gry działają ze skrótu, podczas gdy inne jedynie z ikonki płyty wraz z dyskiem Blu-Ray z jakąkolwiek grą.

Niektóre gry nie działają w ogóle, najlepiej spawdzać to w tabelkach kompatybilności.

12. Uruchamianie klasyków z PSX`a

[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcR6IqvqEZ1szgK4svNpOGc...V1V3bbt8t3]

1. Pobieramy jakąkolwiek grę z PSX`a.

2. Po pobraniu rozpakowujemy ją WinRARem lub innym programem do tego przeznaczonym (oczywiście jeżeli gra to plik .rar lub inny).

3. Grę wrzucamy na zewnętrzny HDD/pendrive w ten sposób :

Dysk twardy(Pendrive)/PSXGAMES/Crash Bandicoot ->> w folderze tym musimy mieć pliki obrazu z grą, mogą to by .ISO, .BIN lub .CUE.

4. Jeżeli chcemy, aby gra miała okładkę pobieramy ją i przenosimy ją do folderu z grą.

5. Po pobraniu okładki musimy zmienić jej nazwę, na np. CrashBandicoot.jpg.

6. Podpinamy zewnętrzny dysk twardy/pendrive do portu USB w konsoli.

7. Uruchamiamy mM, przechodzimy do kategorii Retro, po czym uruchamiamy grę, naciskając X.

13. Uruchamianie gier bez potrzeby przeładowywania mM

Kod:
Mount Package Install Disc
http://www.share-online.biz/dl/9S8N2NFMTU
http://www.multiupload.nl/TT52GCNECF
1. Wymagania :

mM

lastGAME

Uwaga : Metoda ta nie działa ze wszystkimi grami, a w szczególności z grami, w których musimy włączyć BD-Mirror.

1.Tworzenie paczki uruchamiającej grę pod 4.XX CFW

1. Instalujemy mM i lastGAME.

2. Montujemy grę w mM (bez BD Mirror).

3. Gra powinna się zamontować w lastGAME.

4. Kopiujemy zawartość folderu dev_hdd0/game/BLES80610.

5. Tworzymy paczkę uruchamiającą gre z FW 3.55 (XMBgameloader).

6. Podmieniamy LASTPLAY.BIN i EBOOT.BIN (na te, które są w BLES80610.

7. Tworzymy nowy plik PKG (_makepkg_hdd.bat/pkg_npdrm.exe).

8. Uruchamiamy konsolę ponownie, po czym montujemy grę w postaci pliku PKG.

9. Uruchom grę bez wchodzenia do mM, lastGAME możemy teraz usunać.

2. 4.21 XMB BOOT

1. Rozpakuj Mount Package Install Disc w dev_usb/GAMEZ/ lub /GAMES.

2. Zamontuj rozpakowaną aplikację, jako grę w mM.

3. Włóz oryginalną grę do napędu, po czym zainstaluj Mount Package Files.

4. Uruchom konsolę ponownie.

5. Zamontuj zainstalowaną aplikację (w Zamontowane gry).

6. Uruchamiaj z płytą w napędzie.

Przykład :

1. Umieszczamy grę w ten sposób : dev_usb000/GAMEZ/Call of Duty – Black Ops II-[BLES01717]/PS3_GAME/..

2. Instalujemy Mount Package Files.

3. Wkładamy płytę z grą.

4. Uruchamiamy grę.

14. Uruchamianie klasyków z Playstation 2

[Obrazek: 9b331146501d3181cd2fbe0638400d80.jpg]

Czego będziemy potrzebowali ?

1. Konsola z CFW przynajmniej 4.30 Rogero v 2.05.

2. Obraz gry z PS2 w formacie .ISO.

3. reactPSN v2.23

4. PS2 Classics Placeholder R2.

5. Aldo`s PS2 Classics GUI.

6. mM 4.30 BASE (najlepiej FULL o ile jest), a jak nie to najpierw zainstalujcie 4.20 FULL CEX, a potem zaktualizujcie do 4.30.00, przynajmniej będziemy mieli już jakieś okładki gier z Playstation 2.

7. Pamięć przenośna (system plików FAT32 lub NTFS).

Instalacja PS2 Classics Placeholder R3

Jeżeli używaliśmy już reactPSN do aktywacji DLC, czy innych rzeczy, pomijamy krok nr 3 i 6.

1. Kopiujemy folder exdata na naszą pamięć przenośną.

2. Kopiujemy PS2 Classics Placeholder R3 na naszą pamięć przenośną.

3. Kopiujemy reactPSN 2.23 na naszą pamięć przenośną.

4. Podpinamy pamięć przenośną do portu USB w Playstation 3.

5. Instalujemy PS2 Classics Placeholder R3 po przez * Install Package Files, po instalacji, powinniśmy mieć ikonkę tej aplikacji w XMB.

6. Instalujemy reactPSN po przez * Install Package Files, po instalacji, powinniśmy mieć ikonkę tej aplikacji w XMB.

7. Tworzymy nowy profil użytkownika o nazwie "aa" (lub zmieniamy nazwę profilu użytkownika, który już utworzyliśmy pod reacta).

8. Logujemy sie na nowo utworzony profil użytkownika "aa" i uruchamiamy reactPSN.

9. Konsola uruchomi się ponownie, po czym zostaniemy poinformowani o złym zamknięciu systemu i uszkodzeniu plików, dajemy cały czas OK, nic się nie stanie.

10. Logujemy się na nasz macierzysty profil użytkownika konsoli.

Przygotowywanie obrazu gry z Playstation 2

1. Uruchamiamy PS2 Classics GUI.

2. Wybieramy "Encrypt" i załadowujemy czysty obraz gry. Na wszelki wypadek zróbmy kopię naszej gry, gdyby coś poszło nie tak.

3. Jeżeli wszystko idzie, jak trzeba "ContentID" i "klicense" zostaną wypełnione automatycznie.

4. Po przeprowadzonej operacji ujrzymy taką wiadomość :

Cytat:Image: F:\Games\PS2\FF_X\FINAL_FANTASY_X.ISO
Image size: 4,508,221,440 bytes (4,299.4 MB)

Status: Decrypted
Has LIMG Descriptor: NO

Is ISO-9660: YES
Sectors: 2,201,280 (0x002196C0)
Sector Size: 2,048 (0x00000800)
5. Klikamy na "Add LIMG Sector" (zostawiamy zaznaczone DVD, dopóki obraz nie ma wielkości płyty CD, w takim przypadku zaznaczylibysmy CD).

6. Klikamy na wielki przycisk "Encrypt" i proces się rozpocznie.

7. Możemy użyc aplikacji, aby przenieść przygotowany obraz w miejsce, gdzie chcemy lub wyłączyć program i tam gdzie on się znajduje będzie obraz gry.

Obrazki przedstawiają korki nr. 4,5 i 6.

[Obrazek: 34zetqp.png]

[Obrazek: 33uud6x.png]

[Obrazek: 23h8zs9.png]

Przenoszenie ISO.BIN.ENC na Playstation 3

1. Najpierw wyszukujemy ID gry z tej strony :

Kod:
http://ks353422.kimsufi.com/databasepsx/psx2/ntsc-u_list2.html
2. Tworzymy folder z grą, powinien wyglądać wg. wzoru :

[ID gry] Nazwa

np.

[SLUS-20312] Final Fantasy X

3. Kopiujemy ISO.BIN.ENC do nowo utworzonego folderu.

4. Przenosimy grę do /dev_hdd0/PS2ISO/ przy użyciu FTP, zewnętrznego HDD w systemie plików FAT32 lub NTFS.

5. Uruchamiamy mM i przechodzimy do kolumny RETRO, jeżeli wszystko jest zrobione, jak trzeba gra ukaże się na liście.

6. Uruchamiamy PS2 Classics Placeholder R3 i stamtąd uruchamiamy gry.

15. Konfiguracja FTP

I. Ustawienia w komputerze

Windows 7 & Vista

1. Przechodzimy do Panelu Sterowania, następnie kierujemy się do Sieć i internet, następnie do Wyświetl status sieci i zadania. Po lewej stronie panelu wybieramy Zmień ustawienia karty sieciowej.

2. Musimy teraz wybrać, które urządzenie odpowiada za połączenie LAN, po czym klikamy prawym przyciskiem myszy na właściwości.

3. Klikamy na : Protokół TCPv4, następnie na Właściwości. Dalej wybieramy Użyj następujących adresów IP i Użyj następującego serwera DNS i przepisujemy wartości z obrazka poniżej.

[Obrazek: l2lycc1b8b9fo60fg.jpg]


Windows XP

1. W menu START przechodzimy do Połącz z, a następnie Pokaż wszystkie odstępne połączenia.

2. Wybieramy, które urządzenie będzie odpowiadać za połączenie LAN, wybieramy je, a potem przechodzimy do Właściwości.

3. Wybieramy TCPv4, następnie we właściwościach wybieramy Użyj następujących adresów IP i Użyj następującego serwera DNS i przepisujemy wartości z obrazka poniżej.

[Obrazek: l2lycc1b8b9fo60fg.jpg]

II. Ustawienia w PS3

1. W XMB przechodzimy do Ustawienia -> Ustawienia sieciowe->Ustawienia połączenia internetowego.

2. Akceptujemy po przez naciśnięcie X, po czym wybieramy Niestandardowe, dalej wybieramy Połączenie kablowe, Auto wyszukiwanie i na koniec Ręczne.

3. Wpisujemy te dane :

Adres IP : 10.1.1.2

Maska podsieci : 255.255.255.0

Domyslny Router : 10.1.1.0

1y adres DNS : 10.1.1.0

2gi adres DNS : DNS 10.1.1.10

4. Wybieramy Automatycznie, po czym wybieramy Nie używaj i dajemy na Włącz. Naciskamy X, aby zapisać ustawienia. Sprawdzamy połączenie, aby upewnić się że może połączyć się z podanym adresem IP. Podczas tego zostanie pokazany błąd, ale tym się nie przejmujemy, naciskamy O i przechodzimy do mM.

5. Otwieramy mM i przechodzimy do Ustawień Sieciowych i sprawdzamy IP, powinno być wyświetlone 10.1.1.2.

6. W Ustawieniach, uruchamiamy Serwer FTP, zostawiamy otwartego mM, wtedy rozpocznie się transfer danych.

16. Zrzut pamięci NAND/NOR

1. Musimy mieć przynajmniej jedną grę na dysku konsoli.

2. Podpinamy pamięć masową do portu USB najbliżej napędu (po prawej stronie).

3. Uruchamiamy mM.

4. Naciskamy Start+Select, aby wejść w menedżer plików.

5. Raz naciskamy Select.

6. Raz naciskamy Start.

7. Teraz klikamy dwa razy na NIE, a raz na TAK (Czy chcesz wyeksportować kopię pamięci do pliku ?).

8. Czekamy, aż proces się zakończy, po czym naciskamy O , odpinamy pamięć masową i kopiujemy gdzieś nasz zrzut pamięci.

17. Kolumna RETRO

[Obrazek: 20110601190925screensho.png]

Informacje, dotyczące przechowywania okładek

Okładki dla klasyków z PS2 i PSX`a znajdują się w :

PS1 -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/covers_retro/psx
PS2 -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/covers_retro/psx


Dla przykładu :

PSX :

Nazwa gry.ISO
Okładki : Nazwa gry.jpg


PS2 :

Nazwa gry.CUE
Okładki : Nazwa gry.png


Okładki powinny być w formacie .PNG, jednakże mogą być także w .JPG. Maksymalna rozdzielczość 408x408 pikseli.

Jeżeli chcemy używać własnych okładek umieszczamy je w :

PSX = /dev_hdd0/PSXISO

PS2 = /dev_hdd0/PS2ISO

Nazwy muszą zgadzać się ze sobą, czyli jeżeli mamy grę :

Metal Gear Solid 3 Subsistence.CUE nazwa okładki musi być Metal Gear Solid 3 Subsistence.

Dla emulatorów wygląda to następująco :

SNES -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/covers_retro/snes
FCEU -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/covers_retro/fceu
GEN+ -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/covers_retro/gen
VBA -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/covers_retro/vba
FBA -> /dev_hdd0/game/BLES80608/USRDIR/covers_retro/fba


Okładki muszą mieć dokładną nazwę tytułu danej gry.

Dla przykładu :

Nazwa Romu.EXT

Okładki : Nazwa gry.jpg/ Nazwa gry.png


Okładki muszą być w formacie .PNG, jednakże mogą być także w .JPG.

Opis uruchamiania emulatorów i miejsca przechowywania romów

1. Super Nintendo ES Emulator

Emulator będzie przeszukiwał te miejsca w poszukiwaniu gier i okładek : /dev_usb00*/ROMS/snes lub /dev_hdd0/ROMS/snes

Rozszerzenia romów, jakie są wspierane : SMC/smc, FIG/fig, SFC/sfc, GD3/gd3, GD7/gd7, DX2/dx2, BSX/bsx, SWC/swc, JMA/jma, ZIP/zip

Miejsce przechowywania romów : snes_roms=/dev_hdd0/game/SNES90000/USRDIR/roms

2. SEGA Genesis/SEGA Master system

Emulator będzie przeszukiwał te miejsca w poszukiwaniu gier i okładek : /dev_usb00*/ROMS/gen lub /dev_hdd0/ROMS/gen

Rozszerzenia romów, jakie są wspierane : BIN/bin, SMD/smd, GEN/gen, SMS/sms, md/MD, zip/ZIP

Miejsce przechowywania romów : genp_roms=/dev_hdd0/game/GENP00001/USRDIR/roms

3. NES/FCE Ultra

Emulator będzie przeszukiwał te miejsca w poszukiwaniu gier i okładek : /dev_usb00*/ROMS/fceu lub /dev_hdd0/ROMS/fceu

Rozszerzenia romów, jakie są wspierane : UNIF/unif, NES/nes, FDS/fds, ZIP/zip

Miejsce przechowywania romów : fceu_roms=/dev_hdd0/game/FCEU90000/USRDIR/roms

4. Gameboy/Advanced

Emulator będzie przeszukiwał te miejsca w poszukiwaniu gier i okładek : /dev_usb00*/ROMS/vba lub /dev_hdd0/ROMS/vba

Rozszerzenia romów, jakie są wspierane : gba/GBA, gbc/GBC, gb/GB

Miejsce przechowywania romów : vba_roms=/dev_hdd0/game/VBAM90000/USRDIR/roms

5. FB Alpha/Next

Emulator będzie przeszukiwał te miejsca w poszukiwaniu gier i okładek : /dev_usb00*/ROMS/fba lub /dev_hdd0/ROMS/fba

Rozszerzenia romów, jakie są wspierane : zip/ZIP lub bez rozszerzeń

Miejsce przechowywania romów : fba_roms=/dev_hdd0/game/FBAN00000/USRDIR/roms

18. Podmiana pamięci NAND/NOR (tylko w przypadku CEX2DEX)

1. Uruchom multiMAN OS, w menedżerze plików odszukaj obraz flashki i dwukrotnie na niej wciśnij [Obrazek: PS3_Cross_16px.png]

[Obrazek: mmOS_dex_1.jpg]

2. Przebij się przez tonę ostrzeżeń potwierdzając każde z nich.

[Obrazek: mmOS_dex_2.jpg]

[Obrazek: mmOS_dex_3.jpg]

[Obrazek: mmOS_dex_4.jpg]

3. Po wszystkim dostaniesz komunikat o pomyślnym wgraniu obrazu (a raczej jednego z niego sektora). Nie wyłączaj konsoli!

[Obrazek: mmOS_dex_5.jpg]

4. Nie wiem czy jest to istotne, ale DeanK, autor mmOS radzi aby wrócić do XMB i wyłączyć konsolę używając PS Buttona (przytrzymaj, a pojawią się dwie opcje, wybierz wyłączenie konsoli). Włącz ją ponownie, przejdź do "Settings" -> "System Update" i wgraj DEX OFW 3.55.

[Obrazek: xmb_dex_2.jpg]

Jeśli po tym zabiegu PS3 się uruchomi - gratuluję (szczególnie jeśli robiłeś to bez przyspawanego do mobo flashera co jest czystą, krystaliczną, wysublimowaną głupotą) - jeśli nie to właśnie drogi czytelniku sprawiłeś sobie czarny, błyszczący, pasujący pod kolor marynarki przycisk do papieru.

19. Nawigacja w poszczególnych częściach mM

Przy uruchamianiu gier

[Obrazek: PS3_Cross_16px.png] = Uruchomienie wybranej gry.

[Obrazek: PS3_Circle_16px.png] = Anulowanie/wyjście do XMB.

[Obrazek: PS3_Square_16px.png] = Dodatkowe opcje dla gier.

[Obrazek: PS3_Triangle_16px.png] = Menu systemowe.

XMBB

[img][Obrazek: PS3_Cross_16px.png] = Uruchomienie gry lub włączenie danej funkcji.

[Obrazek: PS3_Square_16px.png] = W XMBB, Zawartość grupowa SELECT + [Obrazek: PS3_Square_16px.png], grupowanie według tytułu/ulubionych/RETRO/.

[Obrazek: PS3_Triangle_16px.png] = Ustawienia wybranej przez Nas gry.

Ogólne

[Obrazek: PS3_R1_16px.png] = Zmiana na kolejny tryb wyświetlania gier.

[Obrazek: PS3_L1_16px.png] = Zmiana na poprzedni tryb wyświetlania gier.

[R3] - Zmiana czcionki (FreeType)

[L3] = Zmiana rozmiaru czcionki/ścieżek.

[SELECT] + [Obrazek: PS3_Circle_16px.png] = Zmiana nazwy gry (edycja PARAM.SFO).

[SELECT] + [Obrazek: PS3_L2_16px.png]/[Obrazek: PS3_R2_16px.png] = Zmiana ustawień skanowania.

[SELECT] + [R3] = Odświeżenie list gier i innych multimediów ze wszystkich dostępnych pamięci w konsoli (dotyczy dysków twardych/pendrive`ów).

[SELECT] + [Obrazek: PS3_R1_16px.png] = Zmiana menu kontekstowego GRY/VIDEO/OBA.

[SELECT] + [START] = Uruchomienie menedżera plików.

[START] + [SELECT] = Uruchomienie ponowne mM.

[START] + [Obrazek: PS3_Triangle_16px.png] = Włączenie sterownika PFS (dla dysku zewnętrznego w systemie plików NTFS).

[START] + [Obrazek: PS3_R2_16px.png] = Utworzenie zrzutu ekranowego, który zapisany może zostać w /dev_hdd0 lub , gdy mamy podłączony zewnętrzny dysk twardy lub pendrive to wtedy zapisuje się w dev_usb000 lub /dev_usb001.

[START] + [LEWO] = Poprzednia piosenka znajdująca się na liście odtwarzania.

[START] + [PRAWO] = Następna piosenka znajdująca się na liście odtwarzania.

[START] + [GÓRA] = Zwiększenie głośności.

[START] + [DÓŁ] = Zmniejszenie głośności.

[START] + [Obrazek: PS3_Square_16px.png] = Zatrzymanie odtwarzania muzyki.

* Pilot od konsoli : [ENTER] i [PLAY] = Zachowują się, jak [Obrazek: PS3_Cross_16px.png].

* Pilot od konsoli : [PAUSE] = Zatrzymuje odtwarzanie muzyki.

* Pilot od konsoli : [PREV]/[NEXT] = Zmiana piosenki na poprzednią/następną.

* Pilot od konsoli : [STOP] = Zatrzymuj odtwarzanie muzyki.

* Pilot od konsoli : [SLOW<<]/[SLOW>>] = Zmiana głośności odtwarzania piosenek.

* Pilot od konsoli : [Niebieski przycisk] = Uruchomienie menedżera plików i powrót.

* Pilot od konsoli : [Zielony przycisk] = Uruchamia wygaszacz ekranu.

20. Przeniesienie danych ze starego HDD na nowy

Co będzie nam potrzebne ?

- PS3 z CFW

- Pojemny drugi dysk, aby wszystko się zmieściło

- Śrubokręt

- Nowy, sformatowany HDD

- mM

- cierpliwość (dobrze jest usunąć rzeczy, które potem możemy zainstalować, zmniejszy to czas operacji)

1. Najpierw kopiujemy następujące pliki/foldery na zewnętrzny HDD :

- dev_flash2
- dev_hdd0/ home
- dev_hdd0/ games
- dev_hdd0/ GAME (ten folder w zależności od wpisanej nazwy, zazwyczaj tutaj są gry przechowywane przez mM)

(Można skopiować wszystkie pliki, ale myślę, że ostatnie dwa są najważniejsze)

2. Po skopiowaniu danych, będziemy musieli użyć śrubokrętu, ale tylko po to, aby zamienić miejscami dyski twarde w konsoli.

3. Teraz możemy przekopiować wszystko, co skopiowaliśmy na zewnętrzny HD, chwilę to potrwa, więc cierpliwości.

4. Po zakończeniu tej operacji, przechodzimy do Recovery Menu :
a) Wyłącz konsolę
b) Przytrzymaj przycisk zasilania, konsola włączy się i wyłączy
c) Gdy konsola została wyłączona, włącz ją ponownie, odczekaj aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe
d) Zostaniesz poproszony o podłączenie kontrolera Dualshock 3/Sixaxis poprzez kabel USB, zrób to i przyciśnij przycisk z logo Playstation
e) Teraz jesteś już w Recovery Menu

Możemy użyć aplikacji Condorstrike Updater, aby bezpośrednio z XMB udać się do Recovery Menu.

Wybieramy opcję nr.4 "Odbudowa bazy danych", operacja ta trochę trwa, więc cierpliwie czekamy na jej ukończenie (pamiętajcie, że opcja ta moze usunąć wiadomości).

Konsola uruchomi się ponownie po zakończeniu operacji.

Teraz mamy z powrotem wszystko, to co mieliśmy wcześniej, to znaczy :

- Dane gier

- Konta z PSN

- Zapisane stany gier

- Trofea

- resztę plików
[Obrazek: 18126.png]
Odpowiedz
#2
czy to jest bezpieczne i czy mozna grac multiplayer
Odpowiedz
#3
Dlaczego miałoby byc niebezpieczne? Grac po sieci mozesz, ale narażasz sie na bana od Sony, bo łamiesz ToS.
[Obrazek: 18126.png]
Odpowiedz
#4
Jak piracenie może być bezpieczne, chcesz być bezpieczny i grac po sieci? Kupuj oryginały

Wysłane z mojego MediaPad T1 8.0 przy użyciu Tapatalka
[Obrazek: spaidi1987.png]
Odpowiedz
#5
Spaidi, normalnie. Dostajesz bana, zmieniasz ConsoleID i mozesz grac dalej. Sam jakis czas to uskuteczniałem.
[Obrazek: 18126.png]
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości